уторак, 19. август 2014.

ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДA БОГА И СПАСА НАШЕГ ИСУСА ХРИСТА


Треће године Своје проповеди на земљи Господ Исус чешће говораше ученицима Својим о блиском страдању Своме, но уједно и о слави Својој после страдања на крсту. Да не би предстојеће страдање Његово раслабило ученике те да не би отпали од Њега, он хтеде да им пре страдања покаже делимично и славу своју божанску. Зато узе собом Петра, Јакова и Јована, изиђе с њима ноћу на гору Тавор, и ту се преобрази пред њима. И засја се његово лице као сунце, а хаљине његове постадоше бијеле као свет. И гле, указаше им се Мојсије и Илија, који с њим говораху. А Петар одговарајући Исусу рече: Господе! Добро нам је овде бити, ако хоћеш да начинимо овамо три сјенице: теби једну, Мојсију једну, а једну Илији. Док он још говораше, гле, облак сјајан заклони их, и гле, глас из облака говорећи: Ово је мој син љубазни, који је по мојој вољи, њега послушајте (мат. 17). Зашто Господ узе само тројицу ученика на Тавор? Јер Јуда не беше достојан да види божанску славу Учитеља кога ће издати, а њега самог Господ не хте оставити под гором, да не би тиме издајник правдао своје издајство. Зашто се преобрази у гори, а не у долини? Да би нас научио трудољубљу и богомислију. Јер пењање на висину захтева труд, а висина представља висину мисли наших. Зашто се преобразио ноћу? Јер је ноћ подеснија за молитву и богомислије него дан, и јер ноћ закрива тамом сву земаљску красоту и открива красоту звезданог неба. Зашто се појавише Мојсеј и Илија? Да се разбије заблуда јеврејска да је Христос неки од пророка. Зато се он јавља као Цар над пророцима, а Мојсеј и Илија као слуге његове. Дотле је Господ много пута показао ученицима божанску моћ своју, а на Тавору им је показао божанску природу своју. То виђење Божанства Његовог и слушање небеског сведочанства о њему као Сину Божјем требало је да послужи уценицима у дане страдања Господњег на укрепљење непоколебљиве вере у Њега и Његову крајњу победу.
Тропар, глас 7:Преобразилсја јеси на горје, Христе Боже, показавиј учеником твојим славу твоју, јакоже можаху: да возсијајет и нам грјешним свјет твој присносушчниј, молитвами Богородици, свјетодавче, слава тебје.


Тамо где Израиљ победи Сисару
Изволи се тамо и Небесном Цару
На молитве поћи и на ноћна бдења,
Да покаже славу Свог Преображења,
И утврди веру својих следбеника
У победу трајну Њега - Победника.
Ту светлост божанску Он из Себе пусти
Па обасја Тавор, мрак разагна густи;
Светлост што ј' у Себи дуго задржав'о
Од које је свету по мало раздав'о
Пустио је сада лучама обилним,
Лучама радосним, лучама умилним.
Небу да открије блесак човечанства,
Земљи и људима истину Божанства.
Нека небо види Посланика свога,
Нека земља позна Спаситеља Бога. 

РАСУЂИВАЊЕ
Зашто Господ не показа славу Своју божанску на Тавору пред свима ученицима него само пред тројицом? Зато, прво, што је Он сам кроз уста Мојсејева дао закон: на рјечима два или три свједока да остане ствар (V Мојс. 19, 15) ... Три сведока су, дакле, довољна. Даље, и за то још, што су та три сведока били одабрани. Њих тројица представљају 3 главне добродетељи: Петар - веру, јер је он први исказао веру своју у Христа као Сина Божјег, Јаков - наду, јер је с надом у обећање Христово први положио живот свој за Господа будући први убијен од Јевреја, Јован - љубав, јер је на прси Господње наслоњен био и под Крстом Господњим остао до краја. Бог се не назива Бог многих него Бог одабраних. Ја сам Бог Аврама, Исака и Јакова. Често је једног верног човека Бог ценио више него цео један народ. Тако је Он у више махова хтео уништити народ Јеврејски, но због молитава праведнога Мојсеја оставио је народ тај у животу. И више је слушао Бог верног Илију пророка него целу царевину неверног Ахава. Због молитава једног човека често је Бог спасавао градове и народе. Тако грешни град Устјуг имаше бити срушен огњем и градом, да га не спасе молитвама својим један једини праведник у њему, св. Прокопије јуродиви (8. јула). 

ТАЙНА ПРЕОБРАЖЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ И ТАЙНА СПАСЕНИЯ Преподобный Иустин (Попович), перевод Сергея Фонова       
Преподобный Иустин (Попович)
На Своем Богочеловеческом пути в мiре сем Господь Иисус Христос провел Свое человеческое естество и через Преображение как через необходимое событие Своего Божественного домостроительства спасения человеческого рода. Преобразившись на Фаворе, Господь показал, что преображение человеческого естества Божественным – непременное условие в Богочеловеческом подвиге спасения мiра от греха, зла и смерти. Ведь спасение невозможно без преображения человеческого естества Богом из греховного в святое, из худого в доброе, из смертного в безсмертное. Спасение, собственно, и состоит во всестороннем преображении человеческого естества Богом.
Как и всё приcущее Спасителю, Его Преображение имеет общечеловеческое значение, ибо Он, по слову святого Прокла, «преобразился не просто так, а для того чтобы явить нам грядущее преображение естества» (Свт. Прокл Константинопольский. Слово на Преображение Господне). Как новый Родоначальник Спаситель на Фаворе показывает, через какое преображение должно пройти человеческое естество на своем пути освящения, обожения, спасения. Как Новый Адам Богочеловек Христос Своим Преображением чудесным образом объемлет весь человеческий род и в Своем человеческом естестве, совершая преображение всего человеческого естества в принципе. Живя Господом Иисусом Христом как своей непрестанной и вечной Жизнью, Православная Церковь всем своим существом чувствует незаменимое значение Преображения Спасителя в деле спасения человеческого рода и всей твари.
Рассматривая sub specie Christi Адамово естество человеческого рода, проницательное сознание Вселенской Церкви видит в Преображении Спасителя Его желание изменить человеческое естество, преобразив его Своим Божеством (5 августа. Предпразднство Преображения Господа нашего Иисуса Христа, на вечерни, на стиховне стихиры: «Естество же во Адаме Христос изменити хотяй, на гору ныне восходит Фаворскую, да обнажит таинником Божество»). Своим Преображением Господь преобразил состав нашего естества, озарив его Своею Божественною плотию, и дал ему первоначальное достояние безсмертия (Там же. На утрени. Седален: «…Смешение наше преобрази, Спасе, Божественною Твоею плотию сооблистав тому, и отдаждь первейшее достояние нетления, яко Милосерд, да Тя вси славословим, единаго Бога нашего»). В день Преображения Спасителя всё человеческое естество Божественно заблистало Божественным преображением, ибо, преображаясь, Христос спасает всех (Там же. Канон предпразднства, песнь 6, Кондак: «Божественным днесь Преображением человеческое естество просиявает Божественно, в веселии зовуще: преобразуется Христос, спасаяй вся»). Своим Божественным Преображением наш Творец извлек из тления Богообразное человеческое существо, древле грехом предавшееся тлению, и обожил человеческий разум; Христос преображается, спасая всех (Там же. Икос: «Преображением Божественным, зрак наш, иже древле тлением растленный, во адовых сокровищах праотца Адама, днесь Зиждитель из тли возведе, обожает наш разум; преобразуется Христос, спасаяй всех»). Огнем Божества Владыка Христос преобразил наше человеческое естество и осиял его первообразным безсмертием (Там же. На утрени, на стиховне стихиры: «Христа славословим, наше огнем Божества преобразивша естество, и якоже прежде нетлением облиставша»).
Светлый день Христова Преображения – это день просвещения и обожения человеческого естества. В тот день Богочеловек Христос Своей всемогущей и спасительной силой объял почерневшее от греха человеческое естество и, просветив его, обоготворил (6 августа. Святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, на малей вечерни, на стиховне стихиры: «Днесь Христос на горе Фаворстей Адамово пременив очерневшее естество, просветив, Богосодела»). Блистая сиянием ослепительного света Своего преславного Божества, Владыка Христос на Фаворе просветил мiр (Там же. «Христос же со славою облистав на горе, мiр просветил есть»). Своим величественным Преображением Господь Иисус Христос возвестил предвечную тайну, бывшую дотоле сокровенной (Там же. На велицей вечерни. На Господи воззвах стихиры: «Превечное бо сокровенное таинство напоследок явлено сотвори страшное Твое Преображение Петру и Иоанну и Иакову»), и человеческие очи узрели невиданное: тело земное – блистает Божественным сиянием, тело смертное – излучает славу Божества. Это оттого, что Слово стало плотию и плоть – Словом. «Слава приходила плоти не снаружи, а изнутри, из пребожественного Божества Бога Слова, ипостасно с плотию сопряженного невыразимым образом. Как смешивается несмесимое и остается неслиянным? Как в одно может сочетаться несоединимое? Это – следствие ипостасного единства. По причине единства ипостаси и взаимного неслиянного проникновения свойства Божественного естества (путем взаимообмена. – Примеч. пер.) становятся человеческими, а свойства человеческого естества – Божественными» (Преп. Иоанн Дамаскин. Беседа на Преображение).
На горе Фавор Господь преобразился, осияв всю вселенную Своим светом, чтобы избавить мiр от преступления (6 августа. Святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, на велицей вечерни, на литии стихиры: «Иже светом Твоим всю вселенную освятив, на горе высоце преобразился еси, Блаже, показав учеником Твоим силу Твою, яко мiр избавляеши от преступления»). Преображение Спасителя – это «бездна неприступного света» – света, безмерно излившегося на Фаворе (Преп. Иоанн Дамаскин. Беседа на Преображение) и наполнившего всю тварь, а прежде всего – человеческий род. Ибо, по словам святого Анастасия Антиохийского, «блистание одежд Спасителя означает изменение наших тел. Ибо мы соделались одеждою Спасителю, когда Он облекся в наше тело» (Свт. Анастасий Антиохийский. Проповедь на Преображение Господне).
Между Крещением и распятием Спасителя стоит Преображение, в котором Он возвещен Господом и Ветхого, и Нового Завета (Преп. Иоанн Дамаскин. Беседа на Преображение), и вновь засвидетельствован Сыном Божиим. Так накануне голгофского Креста удостоверено Божество Господа Иисуса Христа, а тем самым – и спасение мiра, ибо только Бог может спасти мiр от греха, зла и смерти. Вся жизнь Спасителя на земле, включая и Святое Преображение, знаменует собой единый и неделимый подвиг спасения человеческого рода, одно нераздельное органическое целое. В центре всего стоит Пресвятая Троица, Которая Божественно и совершает спасение. Прежде Своего крестного страдания Господь совершил всё потребное в домостроительстве спасения и на Фаворе таинственно явил образ Троицы (6 августа. Святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, на велицей вечерни, на литии стихиры: «Иже прежде солнца свет Христос, телесне на земли жительствуя, и прежде Креста вся, яже страшнаго смотрения, совершив Боголепно, днесь на Фаворстей горе тайно Троицы образ показуя»).
Бог Слово стал человеком, чтобы объяснить [то], для чего сотворил Он человека словесным (букв.: «логосным».– Примеч. пер.) и Богообразным. В день Своего досточудного Преображения Господь Божественным, совершенным образом преобразил Свое человеческое естество, явив его в его Богоподобной красоте и выспренности. Этим Он раскрыл Божественное величие человека и логосный характер его существа, наглядно удостоверив, что смысл человеческого существа – исполниться Божественным светом и жить, сияя этим светом. В воплощении Господь принял в Себя человеческую сущность, а преобразившись на Фаворе – явил первообразное великолепие образа (Там же. На стиховне стихиры: «Днесь на горе Фаворстей преображая пред ученики, показа началообразную доброту зрака, в Себе восприим человеческое существо»).
Всё присущее Богочеловеку одновременно принадлежит и всему человечеству, ибо как Богочеловек Господь Иисус Христос объемлет весь человеческий род. Поэтому и Его Преображение имеет всеобщее значение. Этим преисполнено вселенское чувство Церкви: преобразившись на Фаворе, Спаситель, претворив почерневшее от греха человеческое естество в свет и славу Своего Божества, сделал то, что оно снова заблистало (Там же: «на сию (т. е. Фавор) бо возшед гору, Спасе, со ученики Твоими, очерневшее Адамово естество, преображся, облистати паки, сотворил еси, претворив е в Твоего Божества славу и светлость»). «Своим Преображением Господь открыл сокровенную от века тайну, явив непреходящую и вечную славу человеческого естества» (Преп. Иоанн Дамаскин. Беседа на Преображение). «Благодаря ипостасному единству плоти с Богом Словом, плоть совершенно обогатилась славою невидимого Божества, ибо – одна и та же слава Слова и плоти. Эта слава незримо присутствовала в видимой плоти Спасителя, а во время Преображения явилась ученикам. Спаситель преобразился, не приращая Себе чего-либо, чего не имел, а являя то, что в Себе имел. Ибо едино Солнце правды, един Христос в двух нераздельно соединенных естествах» (Там же).
Какая-то величественная Божественная сила чудесным образом пронизывает человеческое естество в момент Преображения Спасителя. Обветшавшее и помрачившееся в грехах человеческое естество вступило в таинственный процесс преображения и обожения, будучи всецело объято Фаворским светом Христова Божества: облекшись во всецелого Адама, Христос прежде почерневшее человеческое естество, преобразившись, просветил и обожил его Преображением Своей плоти (7 августа. На утрени. Канон, песнь 3: «Во всего Адама облекся, Христе, очерневшее, изменив, просветил еси древле естество, и изменением зрака Твоего Богосоделал еси»). Своим досточудным воплощением и славным Преображением Господь обожил человеческое естество. «Своим Преображением Господь изменил человеческое естество, к которому некогда были обращены слова: земля еси, и в землю отыдеши (Быт. 3, 19). В день Преображения Спасителя мы славим обожение человеческого естества, его перемену к лучшему (5 августа. Предпразднство Преображения Господа нашего Иисуса Христа, на утрени, на стиховне стихиры), его естественное возвышение и вхождение в сверхъестественное. Спаситель сделал это Своим Божеством» (Преп. Андрей Критский. Слово на Преображение Господне).
«Невыразимо явив на Фаворе неприступный свет, Владыка Христос наполнил тварь радостью и обожил человеков» (Косьма Майумский. Гимн на Преображение Господне). Преобразив Божественным изменением Свой образ на Фаворе, Господь просветил всё человеческое естество, ибо весь облекся в Адама, то есть в человека, в человеческое естество (7 августа. На утрени. На стиховне стихиры: «Возсияв паче ума, от Девы Пресвятыя, Слове Божий, во Адама весь облекся, иже прежде омрачившееся естество все просветил еси Божественным зрака Твоего изменением, преображся на горе Фаворстей, Владыко»). Всей своей Божественной чудодейственностью Преображение Спасителя входит в невыразимое домостроительство спасения («неизреченное смотрение»), которым Господь спас мiр, погибавший во грехе (Там же. На Господи воззвах, стихиры праздника: «…имже спасл еси мiр, грехом погибающий). Являя в Своем Преображении Свое Божество, Господь разрешил нас от смертных уз (8 августа. На Господи воззвах, стихиры праздника: «Днесь показал еси Твое Божество, Господи… избавляя нас от смертных ныне соуз»).
Своим Преображением благий Господь пре-образ-ил Божий образ в человеке, и тот заблистал своим первообразным, Божественным сиянием и лепотой. Ибо смысл и цель Преображения Богочеловека – вернуть человека и всё человеческое к образу Божию как к [изначальной] сущности человеческого естества, удалить греховный осадок с Богообразной души человека, восстановить Богообразие человеческого естества в его поразительной безгрешной красоте и всю жизнь человека подчинить Богообразной сущности и силе как Богоданному началу, которым надежнее всего уготовляется вечность. Обновленный Преображением Спасителя Божий образ в человеке воссиял, как солнце, а тело стало подобным свету. В своей исконной сущности Богообразная человеческая душа представляет собой далекий отблеск Божественного света,– света, который в полную силу заблистал на Фаворе через пресвятую плоть Богочеловека Христа. Своим Преображением Господь показал, что смысл, и достоинство, и нетленная, Божественная красота плоти, вещества, материи заключается в том, чтобы наполниться Божественным светом, излучать его и жить им, ведь свет – это синоним жизни и безсмертия (см.: Ин. 1, 4), подобно тому как тьма – синоним смерти и разрушения.
Изуродованный и обезображенный грехом Божий образ в человеке Спаситель в Своем Преображении осиявает Божественным светом, воссозидая его красоту и благолепие (9 августа. На Господи воззвах, стихиры праздника: «…безобразие бо человека, всех Владыка ныне преобразующийся, просвещает ясно зарею светлости неизреченныя, паче зари солнца сияние испущающа светло»). «При сотворении человека из земли,– говорит святой Дамаскин,– Господь почтил его Своим собственным образом и подобием, учинив его жителем Едема и другом Ангелов. Но так как подобие Божественного образа мы помрачили и замутили тиной страстей, милостивый Господь предоставил нам иной образ общения с нами, гораздо надежнее и удивительнее первого. Пребывая в величии Своего Божества, Он вземлет удел в худом, то есть в человеческом естестве, обоготворяя в Себе человеческое естество, соединяя Первообраз с образом и ныне [то есть в день Преображения] являя в нем Свою собственную красоту. И сияет лицо Его, как солнце, ибо по ипостаси уравнивается с невещественным Светом, и из него блистает Солнце правды» (Преп. Иоанн Дамаскин. Беседа на Преображение).
По Своему безмерному человеколюбию Бог Творец, восприняв на Себя образ раба, избавляет в Своем Преображении его от прежнего помрачения, заблистав лицом и явив свет Божества в Своей плоти (9 августа. На Господи воззвах, стихиры праздника). Будучи Светом мiра, Господь чудесным образом всегда присутствует в мiре Своим светом, но на Фаворе Он этот Свой свет, которым спасает мiр от греха, показал в изобилии (Там же. И ныне: «Иже светом Твоим всю вселенную освятив, на горе высоце преобразился еси, Блаже, показав учеником Твоим силу Твою, яко мiр избавляеши от преступления»). Желая изменить человеческое естество из худого [состояния] в доброе, из несвятого в святое, из помраченного в светлое, Владыка Христос взошел на Фавор и показал ученикам Свое Божество, Которым и спасает естество человеков (11 августа. На вечерни, на стиховне стихиры: «Естество, еже во Адаме, Христос изменити хотя, на гору ныне восходит Фаворскую обнажая учеником Божество»).
Преображение Спасителя – это источник неиссякаемой преображающей силы, которая преображает всю тварь и все существа, посему и восклицаем мы досточудному Спасителю: «Преображается тварь ясно Твоим Преображением, Христе» (9 августа. На вечерни, на стиховне стихиры).